Announcement

Monday, January 24, 2022

Awake Proning - ऑक्सिजनची पातळी कमी असल्यास करण्याचे प्रथमोपचार

 एंब्युलंसला किंवा पेशंटला हॉस्पीटलला न्यायला वेळ लागत असेल आणि पेशंटचीऑक्सिजनची पातळी कमी होत असेल तर अशावेळी करण्याचे प्रथमोपचार

Awake Proning


No comments: